Két évvel ezelőtt a kelet-közép-európai régió első integrált olaj- és gázipari konszernje, az ORLEN-csoport ambiciózus dekarbonizációs célokat tűzött ki, s a társaság most felgyorsítja ezt a folyamatot. A vállalat 2030-ig szóló, frissített stratégiájában a megújuló energiaforrásokra irányuló beruházások növelése, a korszerű petrolkémiai eszközök alkalmazása, a biogáz termelési volumenének növelése és az alternatív üzemanyagok vonzó kínálatának elérhetővé tétele egyaránt megtalálhatóak. Jelentősen növelni fogják a stratégia részeként az elektromos járművek töltőpontjainak számát. Az ORLEN zöld projektek finanszírozására több mint 25 milliárd eurót különít el, ami a 2030-ig tervezett beruházások mintegy 40 százalékát teszi ki. A dekarbonizációval és a fosszilis tüzelőanyagok használatának csökkentésével az ORLEN-csoport tovább javítja az energiabiztonságot Kelet-Közép-Európában – az Oroszország ukrajnai inváziója nyomán súlyosbodó energiaválság miatt ez most különösen fontos feladat. A vállalat frissített stratégiája a jelenlegi, gyorsan változó globális nyersanyagpiaci környezetben stabil nyereséget biztosító, ambiciózus beruházások mellett részvényenként 4 zlotytól induló (kb. 320 forint), progresszív osztalékot is előirányoz. A 2022-re javasolt osztalék az eddigi legmagasabb, részvényenként 5,5 zloty (kb. 400 forint).

Az ORLEN 2030-ig szóló stratégiájának főbb elemei:

 • az ORLEN a régióban vezető szerepet vállal az energiarendszer átalakításában
 • a szén-dioxid-kibocsátás 15 százalékos abszolút csökkentése a finomítás, petrolkémia és az upstream (vagyis az ellátási lánc elején elhelyezkedő) ágazatban 2030-ig
 • a kilogrammban számított, megawattóránkénti szén-dioxid kibocsátás 40 százalékos csökkentése az energiaszektorban 2030-ig
 • a nettó szén-dioxid-intenzitás (NCI) 15 százalékos csökkentése 2030-ig
 • a szén-dioxid-kibocsátás nettó értékének nullára csökkentése 2050-ig
 • a mintegy 70 milliárd eurós tőkebefektetés közel 40 százalékának zöld beruházásokra történő fordítása
 • több mint 9 gigawatt megújulóenergia-kapacitás telepítése (szárazföldi és tengeri szélenergia, napelemes energia)
 • több mint 10 000 elektromos járműtöltő állomás kialakítása Közép-Európában
 • kb. 85 milliárd euró kumulatív EBITDA 2023-2030 között
 • diverzifikált portfolió, amely nagyobb ellenállóképességet biztosít a piaci ingadozásokkal szemben
 • az orosz energiafüggőség csökkentése
 • a progresszív osztalékpolitika megerősítése és az osztalék előnyeinek hangsúlyozása

Az energiaválság – amely még jóval az Ukrajnában zajló háború előtt kezdődött -, bizonyította, hogy az energetikai átállás az egyetlen út. Az ORLEN ezt már rég felismerte: 2020-ban vállalatunk Közép-Európában elsőként ismertette a szén-dioxid-semlegesség elérésére irányuló stratégiáját, néhány hónappal később pedig közzétettük a 2030-ig szóló növekedési célkitűzéseinket is. Nagyratörő, mégis reális tervünk mára kifizetődött. Felépítettük Kelet-Közép-Európa vezető energetikai vállalatát, amely napjainkban több mint 20 milliárd eurós bevételt termel negyedévente, évente pedig mintegy 9 milliárd eurót fordít beruházásokra. Erősségünket a most frissített stratégia is tükrözi. Más lengyelországi olaj- és gázipari vállalatokkal (LOTOS és PGNiG) 2022-ben végrehajtott fúzióink lehetővé teszik, hogy 2020-hoz képest megduplázzuk beruházási kiadásainkat, 2030-ra pedig 70 milliárd euróra növeljük ezt az összeget, amelynek 40 százalékát zöld projektekre fordítjuk. Ez a lépés segítségünkre lesz a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünk csökkentésében is. A stratégia megvalósításával nem csupán a fosszilis tüzelőanyag-fogyasztást tudjuk majd csökkenteni, hanem stabil nyereséget is termelhetünk, amelyet megoszthatunk részvényeseinkkel” – mondta Daniel Obajtek, a PKN ORLEN vezérigazgatója és igazgatótanácsának elnöke.

Nehéz időkben is ambiciózus tervek

Az ORLEN új emissziós célokat fogalmazott meg, amelyek értelmében 2030-ig 25 százalékkal kívánja mérsékelni a szén-dioxid kibocsátást az upstream, a finomítás és a petrolkémia területén; az energiaszegmensben akár 40 százalékkal csökkentené a károsanyag-kibocsátást (CO2/MWh); valamint 15 százalékkal mérsékelné energiatermékei szén-dioxid-intenzitását (NCI). A csoport kötelezettséget vállalt arra is, hogy 2035-ig fokozatosan kivezeti a szénalapú energiatermelést. Mindezek az erőfeszítések nagyban segítik az ORLEN-t abban, hogy nagyratörő célját megvalósítva 2050-re elérje a karbonsemlegességet.

 Az átmeneti folyamat alapjául a Párizsi Megállapodás részeként elfogadott határozatok szolgálnak, azonban mára többről van szó az éghajlatvédelemnél. Az Ukrajnában zajló háború megmutatta, hogy az energiabiztonság növelésére irányuló erőfeszítések – többek között az Oroszországból származó nyersanyagoktól való függőség csökkentése – szintén kiemelt jelentőséggel bírnak. Ezért az elfogadott diverzifikációs stratégiával összhangban a PKN ORLEN bővíti a világ különböző régióiból származó nyersolaj- és gázszállításokon alapuló importportfólióját. A Saudi Aramco-val kötött stratégiai megállapodás elegendő nyersolajat biztosít a lengyel vállalat számára ahhoz, hogy fedezze az ORLEN-csoporthoz tartozó összes finomító teljes keresletének nagyjából 45 százalékát. Az ORLEN és az amerikai Sempra Infrastructure vállalat közt kötött, egymillió tonna LNG átvételére vonatkozó szerződés pedig lehetővé teszi a portfólió és a gázellátás további diverzifikálását.

Regionális vezető szerep a zöld átállásban, a megújuló energiaforrások széles portfóliójával

Az ORLEN-csoport több mint 25 milliárd eurót tervez zöld projektekre fordítani, nagy hangsúlyt fektetve a megújuló energiaforrásokra. A megújuló energiatermelés kapacitása 2030-ra várhatóan a négyszeresére, 9 gigawattra nő. A csoport szárazföldi és tengeri megújulóenergia-projektek fejlesztését tervezi mind Lengyelországban, mind a nemzetközi piacokon. Beruházásokat tervez a tengeri (főként a Balti- és az Északi-tengeren) és a szárazföldi szélenergiaprojektek, a fotovoltaikus napenergia-hasznosítás, az energiatároló létesítmények és a vízenergia-termelés területein is.

Az ORLEN céljai között szerepel az is, hogy Közép-Európa vezető biogáz- és bioüzemanyag-termelőjévé váljon. 2030-ra egy olyan kapacitású biogázüzem-csoport működtetését tervezi, amely összesen 1 milliárd köbméter biogáz termelésére lesz alkalmas. A bioüzemanyagok szegmensében az ORLEN csoport évente több mint 3 millió tonna biokomponenst kíván előállítani. A csoport még nagyobb hangsúlyt fektet elektromos mobilitási stratégiájára: egy ambiciózus nemzetközi e-mobilitási terv megvalósításán dolgozik, amelynek középpontjában a lengyel, a cseh és a német piac áll, és amely több mint 10 000 töltőpont kiépítését foglalja magába.

Az ORLEN regionális vezető szerepet kíván betölteni a megújuló hidrogén ipari és közlekedési célú előállítása, szállítása, elosztása és felhasználása terén, ennek érdekében évente 130 kilotonna feletti termelési kapacitás elérését tűzte ki. Az ORLEN emellett a szén-dioxid-leválasztási infrastruktúrába is beruház, többek között a csoport szén-dioxid-mentesítési céljainak elérése érdekében. A cél évente mintegy 3 millió tonna szén-dioxid leválasztása. A csoport az atomenergiába is befektet. Az ORLEN 2030-ra egy 300 megawatt kapacitású SMR-reaktor használatát tervezi, amelyet a jövőben további SMR-ek telepítése követhet.

A meglévő üzleti területekből származó profit maximalizálása

Az ORLEN csoport frissített stratégiájában nagy hangsúlyt fektet a közép-európai gázkitermelési ágazatban betöltött kulcsszerepének megerősítésére, valamint a norvégiai termelés fokozását célzó beruházásokra (ami 2030-ra több mint 12 milliárd köbméter gáz kitermelését jelenti). A csoport új LNG-szállítási szerződésekkel, valamint saját és bérelt LNG-szállító flottájával a régió igazolt gázszolgáltatójaként kíván megjelenni.

Az ORLEN szeretné megerősíteni pozícióját Közép-Európa legversenyképesebb finomítói eszközportfóliójának üzemeltetőjeként. Ennek egyik kulcsfontosságú lépése egy petrolkémiai szegmens kiépítése (korszerű gyártás és speciális termékek), növekvő részesedéssel a csoport termékösszetételében (ez 2030-ra várhatóan 25 százalék felett lesz).  A tervek között szerepel továbbá a csoport partnerével, a Saudi Aramco-val együttműködve egy új, finomítóval egyesített üzem építése is, amely kiegészítené az ORLEN-csoport portfólióját.

Ami a hagyományos energiatermelést illeti, az ORLEN CCGT-egységekből álló eszközportfólió kialakítására törekszik, kapcsolódva ahhoz az új projekthez, amely a lengyel villamosenergia-rendszer szén-dioxid-mentesítését és egyensúlyba hozását célozza meg (ezzel szeretnék helyettesíteni az elavult széntüzelésű-, valamint a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő erőműveket). Egy új CCGT-egységet terveznek építeni például a csehországi Litvínovban is. A csoport célja 2030-ra a 4 gigawattos CCGT-kapacitás elérése.

A kiskereskedelmi szegmensben a PKN ORLEN célkitűzése, hogy a közép-európai piacon megszilárdítsa az energiatermékek széles választékának vezető értékesítőjeként betöltött pozícióját. A tervezetben szerepel a kiskereskedelmi hálózat bővítése 3500 egységre, valamint a további beruházások a jövő olyan energiaforrásaiba, mint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagok és az elektromobilitás.

Stabil pénzügyi alapok progresszív osztalékpolitikával

Az ORLEN-csoport stratégiája precíz pénzügyi modellen alapul. Az értékteremtés változatos forrásai garantálják a stabil üzleti növekedést, és lehetővé teszik a Csoport számára, hogy ellenállóvá váljon a piaci ingadozásokkal szemben, és értéket realizálhasson az energetikai átállás területein. A stratégiai célkitűzések elérésével lehetővé válik a vállalatcsoport EBITDA-eredményének megduplázása, ami így eléri majd a közel 13 milliárd eurót. A pénzügyi növekedés felét a hosszú távú technológiai, fogyasztói és környezetvédelmi trendekhez igazodó új beruházási projektek adják majd.

Az ambiciózus beruházási tervek ellenére az ORLEN stratégiája a részvényesek számára is vonzó nyereségfelosztást biztosít. A stratégia frissítésével új, vonzóbb osztalékpolitikát vezet be a vállalatcsoport. Az új üzleti irányelvekkel összhangban a PKN ORLEN éves osztalékfizetést hajt végre az ORLEN-csoport által az előző pénzügyi évben megtermelt, korrigált, szabad cash-flow 40 százalékának megfelelő összegben. A kifizetés összege nem lesz kevesebb, mint az alap (garantált) osztalék, amelyet 2022-re részvényenként 4,0 zlotyban (kb. 320 forint) határoztak meg, és amelyet minden évben 15 groszy-val emelnek, amíg 2030-ban el nem éri az 5,2 zlotyt (kb. 416 forint) részvényenként. Így az alap (garantált) osztalék akár 49 százalékot növekedhet egy évtized alatt.

Ugyanakkor a Csoport 2022-es jó pénzügyi eredményeire való tekintettel az igazgatótanács úgy döntött, hogy a 2022-es nyereségből előzetesen részvényenként 5,5 zloty (kb. 440 forint) osztalék kifizetésére tesz javaslatot. Az ezt az összeget megerősítő, végleges ajánlásra azt követően kerül sor, hogy az Igazgatótanács és a Felügyelőbizottság jóváhagyja a PKN ORLEN 2022. évi auditált éves jelentését.

További információ:

www.orlen.hu

https://www.facebook.com/ORLENMagyarorszag/

Sajtókapcsolat:

Rácz Krisztina, telefon: +36 20 771 8733, e-mail: orlen@flowpr.hu

Kapcsolódó cikkek